onsdag 6 juni 2012

Svenska flaggans dag

Ja idag är det ju faktiskt Sveriges dag!! Hur firar ni, är ni lediga?

Jag ska tyvärr jobba (men glad för att de e röd dag då de  blir extra klirr) och kommer inte se så mkt av dagen men ja hoppas att den blir fin för er andra som e lediga ;)
Ska ta tag i disken nu innan jobb, då jag jobbat stängning och G jobbat över den här veckan plus träning på det så har det inte hunnits med att få ordning på allt på kvällarna...


D u  g a m l a, D u  f r i a, D u  f j ä l l h ö g a  n o r d
D u  t y s t a, D u  g l ä d j e r i k a  s k ö n a!
J a g  h ä l s a r  D i g, v ä n a s t e  l a n d  u p p å  j o r d,
D i n  s o l, D i n  h i m m e l, D i n a  ä n g d e r  g r ö n a
D i n   s o l, D i n  h i m m e l, D i n a  ä n g d e r  g r ö n a

D u  t r o n a r  p å  m i n n e n  f r å n  f o r n s t o r a  d a r,
d å  ä r a t  D i t t  n a m n  f l ö g  ö v e r  j o r d e n
 J a g  v e t  a t t  D u  ä r  o c h  D u  b l i r  v a d  d u  v a r
J a , j a g  v i l l  l e v a  j a g  v i l l  d ö  i  N o r d e n
J a , j a g  v i l l  l e v a  j a g  v i l l  d ö  i  N o r d e n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar